K-Chanel

Red Velvet phát hành full album tiếng Nhật đầu tay

Red Velvet sẽ phát hành full album tiếng Nhật đầu tiên mang tên "BLOOM"vào ngày 2/2/2022. Album có tổng 11 track, trong đó bao gồm 5 bài hát mới và ca khúc chủ đề "WILDSIDE". Album sẽ bao gồm 8 phiên bản và tất cả thành viên đã tự tay thiết kế cho phiên bản riêng của mình.

Leave a Reply