K-Chanel

Peniel (BTOB) thông báo phát hành single kỹ thuật số “B.O.D”

Sau khi khiến người hâm mộ đoán già đoán non với teaser bất ngờ, BTOB Peniel đã thông báo phát hành single kỹ thuật số “B.O.D” vào ngày 13 tháng 5 lúc 6 giờ chiều.


Leave a Reply