K-Chanel

Park Hae Jin đầu quân cho công ty Artist Company

Vào ngày 7/7, Artist Company chính thức thông báo Park Hae Jin đã đầu quân cho công ty, trở thành đồng nghiệp với Lee Jung Jae; Jung Woo Sung; Ahn Sung Ki, Park So Dam…

Gần đây, Park Hae Jin đã tái xuất màn ảnh sau 2 năm với 'From Now On, Showtime'.

Leave a Reply