K-Chanel

Nam Woo Hyun (INFINITE) thông báo trở lại với album “With”

Tối ngày 6/10, Woollim Entertainment đã bất ngờ phát hành một poster cho mini-album thứ 4 của Nam Woo Hyun trên SNS chính thức.

Theo đó, Nam Woo Hyun sẽ comeback với album "With" vào ngày 19/10. Đây là nhạc phẩm đầu tiên kể từ đĩa đơn kỹ thuật số thứ hai "When Autumn Comes" phát hành hồi tháng 11/2019, cũng là mini album mới đầu tiên trong khoảng gần hai năm rưỡi kể từ mini album thứ ba "A New Journey" phát hành vào tháng 5/2019.

Leave a Reply