K-Chanel

Monsta X sẽ phát hành bộ phim The Dreaming concert vào tháng 12

"Monsta X: The Dreaming" - bộ phim tài liệu và hòa nhạc mới có sự góp mặt của Monsta X sẽ chiếu tại các rạp vào ngày 9 và 11 tháng 12. Phim sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn độc quyền với các thành viên, video hậu trường ở Mỹ, các sân khấu đặc biệt và hành trình 6 năm hoạt động của Monsta X.

Đặc biệt hơn khi bộ phim sẽ giới thiệu độc quyền về "One Day" và các bài hát khác trong album sắp tới của Monsta X, cũng có tên "Monsta X: The Dreaming".

Leave a Reply