WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-35df381-e1a316.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Mamamoo thông báo quay trở lại trong tháng 11 - SAOKPOP
K-Chanel

Mamamoo thông báo quay trở lại trong tháng 11

Ngày 27/9, RBW thông báo nhóm Mamamoo sẽ chính thức comeback với đầy đủ đội hình trong album mini thứ 12 mang tên “MIC ON” vào ngày 11/10. Đây là lần trở lại với đầy đủ các thành viên của Mamamoo sau một năm kể từ album đặc biệt kỷ niệm 7 năm ra mắt “I SAY MAMAMOO : THE BEST” vào tháng 9 năm ngoái.

“MIC ON” mang ý nghĩa rằng Mamamoo đã sẵn sàng bật “mic”, quay trở lại với các hoạt động âm nhạc của nhóm.

Leave a Reply