K-Chanel

KNK sẽ sớm trở lại với “KNK S/S Collection”

Ngày 5 tháng 7, KNK đã chia sẻ rằng họ sẽ phát hành đĩa đơn “KNK S/S Collection” thứ 4 vào ngày 15 tháng 7.

KNK gần đây nhất đã trở lại vào tháng 1 với “Lonely Nights”, là lần ra mắt đầu tiên của họ với thành viên mới Dongwon.

Leave a Reply