K-Chanel

Kino (Pentagon) xác nhận dương tính Covid 19

Ngày 25/11, Cube Entertainment cho biết : "Kino đã được xác nhận chẩn đoán mắc Covid 19 và đã thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế". Theo công ty quản lý, sau khi nhận được thông tin dương tính Covid 19 của giảng viên bên ngoài ra vào tòa nhà Cube Entertainment vào ngày 24, tất cả nhân viên, staff đã tiến hành kiểm tra PCR. 

Theo đó, các thành viên Pentagon là Jinho, Hongseok, Shinwon, Yeowon, Yanan, Yuto, Wooseok đã nhận được kết quả âm tính, nhưng vẫn sẽ tuân thủ theo hướng dẫn phòng dịch của cơ quan y tế.

Leave a Reply