K-Chanel

JYP Entertainment nhận được Nút Kim cương từ YouTube

Gần đây, số lượng người đăng ký trên tài khoản YouTube chính thức của JYP Entertainment đã vượt qua con số 10 triệu người. Với thành tích khủng này, JYP đã nhận được "Nút Kim Cương" (Diamond Creator Awards) từ YouTube.

YouTube sẽ trao chứng nhận "YouTube Partner Awards" cho những tài khoản đạt được số lượng người theo dõi nhất định nào đó. Tài khoản có 100.000 lượt đăng ký sẽ nhận "Nút Bạc", tài khoản có 1 triệu lượt đăng ký sẽ nhận "Nút Vàng" và tài khoản có 10 triệu lượt đăng ký sẽ nhận "Nút Kim Cương" như một sự công nhận những đóng góp về video có ý nghĩa cho cộng đồng của họ.

Kênh YouTube chính thức của JYP Entertainment - jypentertainment là "ngôi nhà chung" cho tất cả nghệ sĩ đang hoạt động tại công ty, bao gồm 2PM, GOT7, TWICE, DAY6, Stray Kids, Park Jin Young (JYP), Suzy, Yubin, Baek A Yeon, Park Jimin, Baek Yerin và NakJoon.

Leave a Reply