K-Chanel

iKON tổ chức fan meeting kỷ niệm 1000 ngày debut

iKON sẽ tổ chức 'iKON 2018 Private Stage - KOLORFUL' vào ngày 9 tháng 6, một lần vào 1PM và một lần nữa LÀ 6PM KST tại Olympic Hall của Seoul.

Vé sẽ được bán trên Auction tại 8PM KST vào ngày 9 tháng 5 cho các thành viên fanclub và 8PM KST vào ngày 11 tháng 5 cho tất cả những người khác.

Leave a Reply