K-Chanel

I.M (MONSTA X) rời Starship

Ngày 9/8, Starship Entertainment đã thông báo tình trạng hợp đồng với các thành viên MONSTA X. Theo đó, 5 thành viên là Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon và Jooheon đã đồng ý gia hạn hợp đồng, trong khi đó I.M đã quyết định không gia hạn và rời công ty. Tuy nhiên, I.M vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động nhóm cùng MONSTA X trong tương lai. Trong thông báo, Starship cũng gửi lời cảm ơn vì nam rapper đã đồng hành với công ty và sẽ ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động mới của anh. Công ty cũng tiết lộ MONSTA X đã kết thúc kỳ nghỉ kéo dài một tháng và đang chuẩn bị để gặp lại các bạn thông qua các hoạt động nhóm và cá nhân.

Leave a Reply