WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c257f6-fb7409.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Hậu tan rã, tất cả các tài khoản mạng xã hội của JBJ sẽ không bị xóa - SAOKPOP
K-Chanel

Hậu tan rã, tất cả các tài khoản mạng xã hội của JBJ sẽ không bị xóa

Ngày 27 tháng 4, đại diện của JBJ đã thông báo rằng tất cả các tài khoản mạng xã hội chính thức của JBJ sẽ được giữ lại nguyên vẹn. Tuy nhiên, chúng sẽ không được sử dụng thêm một lần nào nữa kể từ khi hợp đồng của JBJ kết thúc,“Sau ngày 30 tháng 4 năm 2018, sẽ không một ai có thể tạo bài đăng mới trên fan cafe chính thức của JBJ và bảng thông báo sẽ bị thay đổi tính năng thành 'chỉ đọc' (read only). Bên cạnh đó, tất cả các tài khoản mạng xã hội khác cũng sẽ ngưng hoạt động".

Trước đó, một nhóm nhạc rơi vào tình huống tương tự JBJ là I.O.I đã quyết định xóa sạch mọi tài khoản của mình sau khi tan rã.

3 Comments

Leave a Reply