K-Chanel

NCT 127 chính thức debut ở Nhật Bản cùng với mini album đầu tiên “Chain”

NCT 127 sẽ chính thức debut ở Nhật Bản vào ngày 23/05 với một mini album mang tên “Chain”.

“Chain” là một mini album mang ý nghĩa như một sự kết nối giữa Hàn Quốc (Seoul) và Nhật Bản (Tokyo) thông qua một sợi dây xích.

MV và hậu trường sẽ được bao gồm dưới dạng bonus dành cho phiên bản phát hành giới hạn đầu tiên. Đồng thời cùng với bản giới hạn đặc biệt này cũng chỉ có phiên bản gồm có CD với booklet riêng của từng thành viên (không bao gồm MV và DVD hậu trường).

Sẽ có bản cat-set đã giới thiệu trong NCTmentary được phát hành cùng đợt mini album này.

One Comment

Leave a Reply