WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3015fc2-cfb047.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

fromis_9 xác nhận trở lại vào mùa hè - SAOKPOP
K-Chanel

fromis_9 xác nhận trở lại vào mùa hè

Ngày 22 tháng 5, một số nguồn tin từ trong ngành cho biết fromis_9 đã xác nhận sẽ trở lại vào ngày 4 tháng 6, hiên nhóm đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho sản phẩm mới. Một nguồn tin từ công ty của nhóm cũng đã xác nhận thông tin này.

Đây sẽ là lần trở lại đầu tiên của nhóm trong vòng 8 tháng kể từ khi phát hành album đĩa đơn đặc biệt “From.9.”

Leave a Reply