WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c25962-fb7484.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Jang Gyuri rời fromis_9 - SAOKPOP
K-Chanel

Jang Gyuri rời fromis_9

Ngày 28/7, Pledis thông báo Jang Gyuri sẽ rời fromis_9 kể từ sau đợt quảng bá mini album ngày 31/7. Quyết định này được đưa ra sau một thời gian dài thảo luận và bàn bạc xem đâu là hướng đi tốt nhất cho hai bên. Khi được chuyển giao sang Pledis vào tháng 8/2021, 8 thành viên đều ký hợp đồng độc quyền mới. Còn Gyuri vẫn duy trì các điều khoản của hợp đồng ban đầu đã ký với công ty trước (Off The Record), Pledis chỉ chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động nhóm và cá nhân của cô do đó thủ tục rời nhóm sẽ được xử lý riêng.

Leave a Reply