K-Chanel

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của diễn viên Hàn Quốc trong tháng 11

Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đã phân tích 427,449,924 mẩu dữ liệu về số lượng thương hiệu đảm nhận quảng cáo, chỉ số truyền thông, tương tác và cộng đồng của 100 diễn viên đóng drama từ ngày 3/10 đến 4/11. Danh sách đầy đủ bao gồm:

1. Jang Nara 14,353,513 điểm (KBS ‘Confession Couple’)

2. Lee Jong Suk 13,292,451 điểm (SBS ‘While You Were Sleeping’)

3. Song Seung Hun 12,634,962 điểm (OCN ‘Black’)

4. Ha Ji Won (MBC ‘Hospital Ship’)

5. Seo Hyun Jin (SBS ‘Temperature of Love’)

6. Jung Yoo Mi (SBS ‘Bravo My Life’)

7. Yang Se Jong (SBS ‘Temperature of Love’)

8. Yoo Ji Tae (KBS ‘Mad Dog)

9. Go Ara (OCN ‘Black’)

10. Han Ye Seul (MBC ‘20th Century Boy and Girl)

11. Lee Yeon Hee (JTBC ‘The Package’)

12. Shin Hye Sun (KBS ‘My Golden Life’)

13. Park Shi Hoo (KBS ‘My Golden Life’)

14. Ryu Hwa Young (KBS ‘Mad Dog’)

15. Jung Ryeo Won (KBS ‘Witch Court’)

16. Woo Do Hwan (KBS ‘Mad Dog’)

17. Suzy (SBS ‘While You Were Sleeping’)

18. Son Ho Joon (KBS ‘Confession Couple’)

19. Kim Jae Wook (SBS ‘Temperature of Love’)

20. Kang So Ra (tvN ‘Revolutionary Love’)

Leave a Reply