DreamTea Entertainment,  Girl's Day,  K-Chanel

Girl’s day giúp đỡ trẻ em trong hoạt động tình nguyện của họ ở Thái Lan

Girls-Day_1408439060_20140819_girlsday_vol2

Trong năm thứ hai, Girl’s day đã giúp các trẻ em nghèo ở Thái Lan trong quá trình hoạt động tình nguyện của họ với trẻ em quốc tế trong  tổ chức tài trợ “Plan Korea”!

Như đã đề cập trước đó, các đại sứ “Plan Korea” Girl’s day sẽ ở lại Thái Lan từ ngày 17 đến ngày 21-8 và sẽ giúp trẻ em ở đây đăng ký khai sinh và nhân quyền

Girls-Day_1408439060_20140819_girlsday_vol3

Plan Korea” đã đăng tweet : ” Plan Korea và Girls Day đã  gặp trẻ em ở Chiang Dao, Thái Lan. Các thành viên từng người một đã gặp gỡ các trẻ em ở đây và tổ chức  một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho họ. Xin hãy chờ đợi tin tức ngày mai ^^ , “cùng với hình ảnh ấm áp của các cô gái.

Girls-Day_1408439061_20140819_girlsday_vol4

 

Nguồn:Allkpop

Dịch bởi:ThunderClap@saokpop

 

Leave a Reply