Cube Entertainment,  Exo,  Girl’s Generation,  JYP Entertainment,  K-Chanel,  MBLAQ,  SM Entertaiment,  Starship Entertainment,  YG Entertainment

Thành viên các nhóm nhạc thần tượng chọn EXO là nhóm tốt nhất năm 2014

EXO

Joy News 24 đặt ra để khảo sát 79 thần tượng từ ngày 16-ngày 26 tháng 10 để vinh danh kỷ niệm 10 năm các hãng truyền thông, và những thần tượng đã chọn EXO là nhóm nhạc thần tượng hàng đầu của năm 2014!

Trong các thần tượng nhóm xếp hạng được thực hiện giữa các thần tượng mình, EXO đứng ở vị trí số 1 với 23 phiếu bầu. SISTAR đứng thứ 2 với 15 phiếu, B2ST đứng thứ 3 với 8 phiếu, Block B đã ở thứ 4 với 6 phiếu, và VIXX đứng thứ 5 với 5 phiếu bầu. MBLAQGirls ‘Generation gắn liền với vị trí thứ 6 với mỗi 3 phiếu bầu.

Đối với các loại thần tượng trở thành diễn viên, Siwan đứng ở vị trí số 1 với 27 phiếu. Lee Joon theo sau với 15 phiếu, trong khi D.O đứng thứ 3 với 5 phiếu bầu. EunjiKrystal cũng gắn liền với vị trí thứ 4 với mỗi 3 phiếu bầu. Baro, Sungjae, Sooyoung, Yunho, Sunhwa, và Dohee từng nhận được 2 phiếu.

Khi được hỏi cơ quan họ sẽ tham gia nếu họ có cơ hội, 29 thành viên nhóm nhạc thần tượng đã chọn cơ quan hiện tại của họ. Cơ quan có số phiếu cao nhất trong số những người đã không chọn cơ quan hiện tại của họ là SM Entertainment YG Entertainment, cả hai đều nhận được 14 phiếu mà mỗi. Mystic89 sau đó đứng ở vị trí thứ 4 tiếp theo Cube Entertainment, JYP Entertainment,Starship Entertainment đã nhận được mỗi 3 phiếu bầu. Thay vì chọn một cơ quan đã được thành lập, 3 thần tượng cho biết họ sẽ bắt đầu riêng của họ.

Các thành viên nhóm nhạc thần tượng 79 người tham gia khảo sát bao gồm B2ST, VIXX, 4minute, BtoB, Boyfriend, BTS, SECRET, Bestie, TEEN TOP, Mad Town, UNIQ, BIG, MINX, The Boss, LABOUM, 5urprise, A.KOR .

Leave a Reply