Cube Entertainment

A Pink tổ chức sự kiện fanmeeting tại Nhật

 

A Pink đã có một sự kiện fanmeeting 3 ngày cho ra mắt tại Nhật của họ!

Các cô gái ra mắt với phiên bản tiếng Nhật của “nonono” vào ngày 22, và để kỷ niệm việc phát hành, họ đã có một buổi họp fan trong suốt ba ngày. Vào ngày 21, các cô gái ở Osaka với 6.000 người hâm mộ. Vào ngày 22, họ đã ở Nagyo cũng với 6.000 người hâm mộ, và vào ngày cuối cùng vào ngày 23, cô gái họ ở Kawasaki với 8.000 người hâm mộ. Hơn 50 phương tiện truyền thông cũng đã có mặt trong ngày, hiển thị như thế nào dự đoán ra mắt tại Nhật của các cô gái là.

Các fan hâm mộ cổ vũ A Pink qua fanchant Hàn Quốc, và A Pink trả lời quan tâm người hâm mộ của họ thông qua tiếng Nhật thành thạo.

Xin chúc mừng A Pink về ra mắt thành công của Nhật Bản!

A-Pink_1414281669_af

Leave a Reply