Video Hot

VISION – DREAMCATCHER

Dreamcatcher đã phát hành mini album thứ 7 "Apocalypse: Follow us" vào ngày 11/10 lúc 6 giờ chiều. Đây là phần mở rộng của full album thứ 2 đã phát hành trước đó.

Ca khúc chủ đề "Vision" mang thông điệp về việc "Cứu Trái Đất, Cứu chúng Ta". Dreamcatcher đang cố gắng phát đi cảnh báo về những hành động phá hủy môi trường, đồng thời mở ra 1 tầm nhìn mới nhằm khôi phục sự sống.

Leave a Reply