Video Hot

GOTCHA – Park Ji Hoon

Vào ngày 4 tháng 12, Park Ji Hoon đã phát hành full album đầu tay "Message", tiếp tục hành trình trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp của mình. Đây là sản phẩm mới của Park Jihoon sau 5 tháng kể từ mini album “360” phát hành hồi tháng 12/2019.

Leave a Reply