Park-Joong-Hoon-Kang-Ha-Neul

Kang Ha Neul, Park Jong Hoon xem xét tham gia "Bad Guys 2"

Kang Ha Neul, Park Jong Hoon xem xét tham gia phần mới của "Bad Guys" - "Bad Guys 2". Kang Ha Neul sẽ vào vai công tố viên No Jin Pyeong, người từng bị khủng hoảng sau khi chứng kiến cái chết của người t...