gd

G-Dragon bổ sung 5 thành phố châu Âu vào tour lưu diễn

World Tour của G-Dragon đổ bộ châu Âu: Và là 5 đêm chứ không chỉ 1 Tour lưu diễn solo vòng quanh thế giới của thủ lĩnh BIGBANG, G-Dragon sẽ có thêm tên 5 thành phố châu Âu: Birmingham và London (Anh), Amsterda...