Chưa được phân loại

Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim "Hospital Ship"

Phim truyền hình “Hospital Ship” xoay quanh một nhóm những bác sĩ trẻ làm việc trên một bệnh viện ở trên tàu để phục vụ cho dân đảo.

Cre: tổng hợp
[email protected]/* */

Leave a Reply