Họp báo bộ phim "My Shy Boss" 10/1

Họp báo bộ phim “My Shy Boss” được tổ chức vào 10/1/2017 với sự tham gia của dàn diễn viên chính.