K-Netizen

[Netizen] Sau scandal của T.O.P, đơn vị lính cảnh sát sẽ bị giải thể từ năm sau

Đơn vị lính cảnh sát nghệ sĩ sẽ hoàn toàn bị loại bỏ vào năm 2023, kết thúc từ từ qua các năm, và những người nổi tiếng tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ bị loại bỏ đầu tiên. Đơn vị cảnh sát sẽ không chọn những người nổi tiếng làm cảnh sát viên bắt đầu từ năm 2018.

cs

Các đơn vị lính nghệ sĩ là lực lượng đặc biệt bao gồm các quân nhân có sở trường nghệ thuật hoạt động để quảng bá cho ngành cảnh sát Hàn Quốc. Các nam nghệ sĩ Hàn khi thực hiện nghĩa vụ quân sự thường gia nhập vào hệ thống lính nghệ sĩ này.Tuy nhiên, số lượng đơn đăng ký gia nhập lực lượng này của các nam nghệ sĩ Hàn Quốc ngày càng gia tăng khiến nhiều người dân bất bình.

Sau scandal cần sa của T.O.P, làn sóng phản đối của công chúng Hàn Quốc đối với lực lượng lính nghệ sĩ bùng nổ mạnh mẽ. Ảnh hưởng của vụ việc khiến đơn vị nơi T.O.P phục vụ đã đứng đầu trong cuộc bình chọn đơn vị cần được giải tán nhất tại trang chủ của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

top-bb

Hiện tại, JYJ Junsu, TVXQ Changmin, Super Junior Siwon và nhiều người khác đang phục vụ với tư cách cảnh sát viên và có lẽ họ cũng những người nổi tiếng cuối cùng thực hiện nghĩa vụ quân sự với vai trò này.

Nguồn: X Sports News – Nate

1. [+3,188, -20] Việc tốt từ một anh nghiện ma túy ㅋㅋ

2. [+3,096, -86] Trong khi Rain làm giải tán đơn vị lính nghệ sĩ thì T.O.P giải tán đơn vị lính cảnh sát nghệ sĩ ㅋㅋㅋㅋ

3. [+2,979, -20] Đáng lẽ phải giải tán từ lâu ㅋㅋ sao mấy người nổi tiếng lại được biệt đãi chứ

4. [+144, -3] Mấy anh nổi tiếng đang trì hoãn để vào được đơn vị cảnh sát chắc giờ đang lo sốt vó lên ý nhỉ

5. [+143, -2] Im Seulong chắc đang chửi thầm : Thằng Khốn Nạn

6. [+122, -2] Năm nay nhiều nghệ sĩ nam sẽ nhập ngũ cho mà xem

7. [+118, -2] Biết vì sao năm sau mới giải tán không? Là để năm nay cố vơ lũ nghệ sĩ vào đó nhập ngũ đấy ㅋㅋㅋ Ai mà nhập ngũ trong năm nay sẽ ăn cả đống gạch cho mà coi ㅋㅋCảnh cạnh tranh để có được suất cuối cùng trong đó hẳn phải khốc liệt lắm ~

8. [+108, -0] Im Seulong trượt rồi lại đăng ký liên tục, chắc đơn vị này sướng lắm nên anh ta mới cố gắng tới vậy

9. [+87, -2] Tội Im Seulong chưa ㅋㅋㅋㅋ

10. [+61, -0] Se7en làm tan tành đơn vị lính nghệ sĩ, T.O.P cũng cho đơn vị cảnh sát ra đi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cả 2 đều là nghệ sĩ YG

 

 

 

Leave a Reply