K-Movie/Drama

Yoo Jae Suk, Kim Jong Min tiếp tục dẫn đầu về chỉ số thương hiệu danh tiếng ngôi sao chương trình truyền hình tháng 02

Yoo Jae Suk, Kim Jong Min tiếp tục dẫn đầu về chỉ số thương hiệu danh tiếng ngôi sao chương trình truyền hình tháng 02

Tính đến tháng 2 năm 2017, Yoo Jae Suk lại đứng đầu chỉ số thương hiệu danh tiếng của các ngôi sao chương trình truyền hình một lần nữa.

Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đã thu thập được hơn 9 triệu phần dữ liệu từ mùng 03 tháng 01 đến mùng 04 tháng 02 để chọn ra 17 ngôi sao chương trình truyền hình. Những người nổi tiếng được đánh giá về thương hiệu, tin tức, xã hội và giá trị truyền thông của họ. So với kết quả từ tháng 01, các dữ liệu có sẵn cho các ngôi sao chương trình truyền hình đã giảm 56,57%.

Với Yoo Jae Suk, mặc dù “Infinite Challenge” tạm dừng phát sóng trong 7 tuần nhưng vẫn đứng đầu danh sách, như nhiều lần trong quá khứ. Mặc dù Yoo Jae Suk có điểm số xuất sắc trên bảng tổng hợp nhưng chỉ số thương hiệu danh tiếng lại giảm 72,55% so với tháng 01.

Với Kim Jong Min, người giành được vị trí thứ 2 trong tháng trước, vẫn giữ được vị trí của mình trong tháng 02.

Một nguồn tin từ Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc cho biết: “Các kết quả phân tích của tháng 02 năm 2017 cho thấy Yoo Jae Suk và Kim Jong Min đã giữ vị trí số 1 và số 2 trong cả hai tháng. Dữ liệu của tháng này giảm là do Entertainment Awards đã kết thúc. ”

Họ còn nói thêm, “Gần đây, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng gây ra ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng và tác động đến chỉ số thương hiệu danh tiếng. Khi sự quan tâm của người tiêu dùng lớn thì tác động cao là tốt. Nâng cao giá trị là quan trọng, nhưng vẫn cần phải có một hệ thống hiệu quả để đối phó với các biến động xấu. ”

Danh sách đầy đủ bao gồm:

1. Yoo Jae Suk
2. Kim Jong Min
3. Kim Gura
4. Yang Se Hyung
5. Jung Joon Ha
6. Haha
7. Shin Dong Yup
8. Park Myung Soo
9. Jun Hyun Moo
10. Cha Tae Hyun
11. Lee Kyung Kyu
12. Ji Suk Jin
13. Lee Hwi Jae
14. Kim Byung Man
15. Jo Se Ho
16. Kim Gook Jin
17. Kim Heung Gook

 

 

Credit : Theo Kites

Leave a Reply