K-Movie/Drama

"W" đối mặt với khả năng phải bồi thường thiệt hại vì để lộ số điện thoại của một công dân trên phim


Trong tập 12 của “W” có một phân đoạn để lộ số điện thoại của Kang Chul mà không được làm mờ. Điều này đã gây phiền phức cho người đang sử dụng số điện thoại đó. Người này chia sẽ lên SNS “Tôi không phải ‘W’ Kang Chul”. Tôi đã phải nhận đến cả 270 cuộc gọi..Làm ơn đừng gọi nữa”.
Việc này đã gây ảnh hưởng đến cá nhân nên nhiều khả năng thì đoàn làm phim “W” sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động này.

Cre: kkuljaem
Dịch: kites

Daum Cafe: [W] Số điện thoại của Kang Chul thực ra là một số điện thoại đang được sử dụng

-Điên thật.. Tôi biết sẽ có gì đó nếu không chịu làm mờ số điện thoại.  Thường thì những chương trình phát trên TV luôn làm mờ một nửa dãy số.

-Theo lẽ thường thì phải nghĩ đó là số của đoàn làm phim hay không tồn tại chứ

-Họ nên sử dụng mấy số hư cấu như 010-123-1111

-Rõ ràng là lỗi của đoàn làm phim

-Tôi sẽ điên mất nếu đó là số của tôi

-Mấy người gọi điện vậy thật phiền toái

-Hồi cũng có một người bị gọi tới tấp vì Zion. T

– Đoàn làm phim thật vô trách nhiệm. Có khó không khi làm mờ một vài chữ số trong dãy số đó?

Leave a Reply