K-Movie/Drama

Rating thứ 7 ngày 13.5: Man To Man tăng mạnh

Rating thứ 7 ngày 13.5: Man To Man tăng mạnh

Theo thống kê Nielsen Korea, Man To Man tăng 0.739% lên 4.028%; khu vực đô thị lên tới 4.612%

Tunnel tăng 0.116% lên 5.491%, khu vực đô thị đạt 5.779%

Father Is Strange và You Are Too Much giảm 3.1% và 5.1% lần lượt đạt 26.1% và 11.4%

Sister Is Alive tập 9 đạt 6.7% và tập 10 tăng 5.3% lên 12%

Bad Thief, Good Thief khởi động chỉ đạt 9.1%

Cuối cùng Chicago Typewriter giảm 0.047% xuống 2,275% khu vực đô thị đạt 3.034%


Phim truyền hình
Truyền hình mặt đất
7.55 PM
1. [KBS2] Father Is Strange: 29.2→26.1
8:45 PM
2. [MBC] You Are Too Much : 16.5→11.4
3.[SBS]  Sister Is Alive: 12→6.7
[SBS] Sister Is Alive: 6.7→12.0
10:00 PM
1. [MBC]Bad Thief, Good Thief: 9.1 NEW*

Truyền hình cáp
8:30 PM
1.[tvN] Chicago Typewriter:2.322→ 2.275
10:00 PM
1.[OCN] Tunnel: 5.375→ 5.491
11:00PM
1.[jTBC] Man To Man: 3.289→4.028

Chương trình giải trí
Truyền hình mặt đất
6:00 PM
1.[MBC] Infinite Change:  12[↑ 2.4%]
2. [KBS2] Immortal Song: 9%

 

 

 

tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply