K-Movie/Drama

Rating thứ 6 ngày 26.5: Man To Man tăng mạnh

Rating thứ 6 ngày 26.5: Man To Man tăng mạnh

Theo thống kê Nielsen Kora, Man To Man tăng 0.472% lên 2.828%, khu vực đô thị đạt 3.284%

Chicago Typewriter tăng 0.083% lên 2.335% , khu vực đô thị đạt 2.795%

Nielsen Rating:

8:30 PM
1.[tvN] Chicago Typewriter: 2.252→2.335
11:00 PM
1.[jTBC] Man To Man: 2.356→2.828

 

 

 

 

tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply