K-Movie/Drama

Rating thứ 6 ngày 12.5: Man To Man tăng mạnh

Rating thứ 6 ngày 12.5: Man To Man tăng mạnh

Theo thống kê Nielsen Korea, Man To Man tăng 0.837% lên 3.289%, khu vực đô thị đạt 3.569%

Chicago Typewriter giảm 0.127% xuống 2.322%, khu vực đô thị đạt 2.761%

Youn’s Kitchen giảm 2.22% xuống 11.6% khu vực đô thị đạt 13.4%

Nielsen Rating:

8:30 PM
1.[tvN] Chicago Typewriter: 2.449→2.322
9:50 PM
1.[tvN] Youn’s Kitchen: 13.820→11.600
11:00 PM
1.[jTBC] Man To Man: 2.452→3.289

 

 

tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply