K-Movie/Drama

Rating thứ 5 ngày 10/8: Man Who Dies To Live và Criminal Minds tăng mạnh

Rating thứ 5 ngày 10/8: Man Who Dies To Live và Criminal Minds tăng mạnh

Theo thống kê Nielsen Korea, tập 15 Man Who Dies To Live tăng mạnh 3.1% so với tập 13 lên 11.1%. Tập 16 cũng tăng 1.7% so với tập 14 lên 12.9%

Criminal Minds tăng 0.990% lên mức 3.358%, khu vực đô thị đạt 3.872%

Reunited Worlds tập 15 tăng 0.7% so với tập 13 lên 1.2% và tập 16 tăng 0.5% so với tập 14 lên 7%

Manhole giảm 0.3% xuống 2.8%

Nielsen Rating:

Truyền hình mặt đất
1.[MBC] Man Who Dies To Live: 11.1%|12.9%
2.[SBS] Reunited Worlds: 6.2%|7%
3.[KBS2] Manhole: 3.1→2.8

Truyền hình cáp
1.[tvN] Criminal Minds:2.368→3.358

 

 

 

tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply