K-Movie/Drama

Rating chủ nhật ngày 12/3: Voice kết thúc tăng mạnh

Rating chủ nhật ngày 12/3: Voice kết thúc tăng mạnh

Theo thống kê Nielsen Korea, tập cuối Voice tăng 0.833% lên 5.055%, khu vực đô thị lên tới 5.601%; phân đoạn cao nhất đạt 6.4%. Rating trung bình của bộ phim đạt 4.357%

Father Is Stange tăng 3% lên 24.4%, khu vực đô thị đạt 24.5%


You Are Too Much tăng 2.9% lên 12.9% khu vực đô thị đạt 13.1%

Father I’ll Take Care of You tăng 2.5% lên 13.2%, khu vực đô thị đạt 13.8%


Phim truyền hình
Truyền hình mặt đất
7:55 PM
1. [KBS2] Father Is Strange: 21.4→ 24.4
08:45 PM
2. [MBC] You Are Too Much: 10→12.9
10:00 PM
1. [MBC] Father I’ll Take Care of You: 10.7→ 13.2

Truyền hình cáp
10.00PM
1.[OCN] Voice: 4.222→5.055 END*

Chương trình giải trí
Truyền hình mặt đất
05:00 PM
1. [MBC] King of Mask Singer: 9.2[↓ 2.5%]
2. [KBS2] The Return of Superman: 9.4[↓ 1%]
3. [SBS] Flower Crew: 2.8[↓ 0.3%]
06:00 PM
1. [KBS2] 2 Days & 1 Night: 12.3[↓ 5.4%]
2. [MBC] Secretly, Greatly: Không phát sóng
3. [SBS] Running Man: Không phát sóng
09:15 PM
1. [KBS2] Gag Concert (개그콘서트):8.3[↓ 0.4%]

Truyền hình cáp
9.00PM
1.[tvN] New Journey to the West 3: 2.648[↓ 0.231%]

 

 

cre: tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply