K-Movie/Drama

Rating chủ nhật 4.6: Duel giảm nhẹ

Rating chủ nhật 4.6: Duel giảm nhẹ

Theo thống kê Nielsen Korea, Duel giảm 0.09% xuống 1.938%, khu vực đô thị đạt 2.385%
Các bộ phim khác đều có mức rating tăng

Father Is Strange tăng 4.6% lên 31%, khu vực đô thị đạt 30.7%


You Are Too Much tăng 2% lên 13.5%, khu vực đô thị đạt 13.9%

Bad Thief Good Thief tăng nhẹ 0.3% lên 10.7%


Phim truyền hình
Truyền hình mặt đất:
7:55 PM
1. [KBS2] Father Is Strange: 26.4→31.0
08:45 PM
2. [MBC] You Are Too Much: 11.5→13.5
10:00 PM
1. [MBC] Bad Thief, Good Thief: 10.4→10.7

Truyền hình cáp:
10:00 PM
1.[OCN] Duel: 2.028→1.938

Chương trình giải trí
Truyền hình mặt đất
05:00 PM
1.[KBS2] The Return of Superman: 9.1[↓0.4%]
2. [MBC] King of Mask Singer:part1: 6.9%/part 2: 10.5%
3. [SBS] Running Man: part1: 3.8%/part2: 6.1%
06:00 PM.
1.[KBS2] 2 Days & 1 Night: 14.1[↓0.5]
2. [SBS] Fantastic Duo 2:part1 6.0%/ part2:  7.7%
3.[MBC] All Broadcasting in the World: 4.4% [↓1.2%]
09:15 PM:
1.[SBS] My Ugly Duckling: part1: 11.1%/part2: 21.5%
2. [KBS2] Gag Concert (개그콘서트):8.5[↓2.3%]

 

 

 

tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply