K-Movie/Drama

Nhà sản xuất "Running Man" tiết lộ tình hình của các buổi Fan Meeting sắp tới

Nhà sản xuất "Running Man" tiết lộ tình hình của các buổi Fan Meeting sắp tới

Với những tin tức gần đây về “Running Man“, đội ngũ sản xuất cũng đã công bố những kế hoạch mới nhất cho các cuộc họp fan hâm mộ trong tương lai.

Vào ngày 20 tháng 12, một đại diện của SBS cho biết, “Các thành viên đã được xác nhận có các cuộc họp fan hâm mộ ở châu Á ngay từ trước khi có quyết định kết thúc chương trình. Yoo Jae Suk sẽ vắng mặt do lịch trình khác, và quyết định của Gary đã được đưa ra trong quá trình thảo luận của họ với anh ấy về việc rời khỏi chương trình“.

Nguồn tin tiếp tục, cho biết, “Bất kể chương trình kết thúc, Ji Suk Jin, Lee Kwang Soo, Kim Jong Kook, Song Ji Hyo, và Haha sẽ tham dự các cuộc họp fan hâm mộ. Họ sẽ có cuộc họp fan hâm mộ tại sáu thành phố và năm quốc gia sau tháng 3“. Xét về lịch trình, họ nói,” Chúng tôi vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì. Chúng tôi hiện đang sắp xếp thứ tự của các cuộc họp fan hâm mộ.

Trong khi đó, “Running Man“: thông báo rằng chương trình sẽ kết thúc vào tháng Hai năm 2017.
 

 

Cre: soompi
Trans: Theo Kites

Leave a Reply