K-Movie/Drama

Kim Da Mi và Park Hae Soo tham gia phim mới của Netflix “The Greatest Flood”

Ngày 1/8, Netflix xác nhận rằng Kim Da MiPark Hae Soo sẽ đóng vai chính trong bộ phim mới "The Great Flood" do Kim Byung Woo viết kịch bản và chỉ đạo. Đây là phim về thảm họa lấy bối cảnh ngày cuối cùng trên Trái Đất khi một trận lũ lụt lớn xảy đến, các nhân vật phải đấu tranh sống sót trong một căn hộ ngập nước.

Leave a Reply