K-Movie/Drama

JYP Entertainment có thể kết thúc việc quản lý diễn viên

Ngày 2 tháng 7, đại diện trong ngành cho biết JYP Entertainment đang chuẩn bị kết thúc việc quản lý diễn viên và các diễn viên hiện tại thuộc công ty sẽ sớm trở thành diễn viên tự do. Các bài báo cho biết công ty đang thảo luận các bước để tiến hành cho các diễn viên và các nhân viên thuộc bộ phận.

Trả lời các tin tức, JYP Entertainment trả lời, “Chúng tôi đang xem xét các khả năng khác nhau.”

Hiện tại JYP Entertainment đang quản lý các diễn viên : Shin Ye Eun, Kim Dong Hee, Yoon Park, Jang Hui Ryoung, Park Gyu Young, Ryu Won, Jung Gun Joo, Kang Hoon, Kim Ji Min, Shin Eun Soo, Park Si Eun, v.v.

Leave a Reply