K-Movie/Drama

Jiho (cựu thành viên Oh My Girl) sẽ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại P&Studio

Vào ngày 10/8, công ty quản lý P&Studio cho biết đã kí hợp đồng độc quyền với Jiho cùng ảnh profile mới của cô. Jiho sẽ có một bước tiến mới trong tư cách một diễn viên với nghệ danh mới là Gong Jiho. Công ty hứa hẹn "Chúng tôi sẽ không tiếc công sức để hỗ trợ Gong Jiho để cô ấy có thể phát triển tài năng của mình với tư cách là một diễn viên."

Leave a Reply