WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c50bea-bae86d.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Đoàn làm phim "Affection" phải ngừng quay vì xảy ra hoả hoạn - SAOKPOP
K-Movie/Drama

Đoàn làm phim “Affection” phải ngừng quay vì xảy ra hoả hoạn

Tối ngày 5/8, Làng Dân gian Hàn Quốc (thuộc Yongin, tỉnh Gyeonggi) đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn bất ngờ, đám cháy đã được dập tắt sau 20 phút nhờ lực lượng cứu hỏa được điều động tới kịp thời.

Hiện tại cơ quan cứu hỏa đang điều tra chi tiết về nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Đoàn làm phim "Affection" đã phải dừng quay và toàn bộ lịch trình dự kiến cho ngày hôm ấy cũng đã bị hủy bỏ.

Bộ phim "Affection" đã xác nhận có sự tham gia của diễn viên Park Eun Bin, Rowoon (SF9), Nam Yoon Soo, Bae Yoon Kyung,...


Leave a Reply