K-Movie/Drama

Bảng xếp hạng thương hiệu diễn viên điện ảnh Hàn Quốc tháng 12

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng thương hiệu các diễn viên điện trong tháng 12. Với 178.438.876 mẫu dữ liệu được thu thập từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12, viện đã tổng hợp dựa trên các tiêu chí về tần suất tham gia, chỉ số truyền thông, chỉ số cộng đồng, theo đó :

 1. Ha Jung Woo (8,686,565)
 2. Hyun Bin (7,532,811)
 3. Jung Woo Sung (7,498,557)
 4. Song Joong Ki
 5. Gong Yoo
 6. Cha Tae Hyun
 7. Kwak Do Won
 8. Yoon Kye Sang
 9. Lee Byung Hun
 10. Yoo Ah In
 11. Kang Dong Won
 12. Kim Moo Yeol
 13. Lee Jong Suk
 14. Kim Hyang Gi
 15. Kim Dong Wook
 16. Lee Jung Jae
 17. Ma Dong Seok
 18. Yoo Ji Tae
 19. Han Ji Min
 20. Hwang Jung Min
 21. Sol Kyung Gu
 22. Han Hyo Joo
 23. Jun Ji Hyun
 24. Kang Ha Neul
 25. Na Moon HeeLeave a Reply