K-Review

Điểm danh những idol Kpop sinh năm 2000, 2001

Chắc hẳn những bạn trẻ sinh năm 2000, 2001 hiện giờ cũng chỉ đang “dùi mài kinh sử” trên ghế của giảng đường, hay là đang thoải mái vui đùa cùng với những người bạn cùng lứa mà không biết rằng, ở Kpop, đã có rất nhiều thần tượng đã trở nên nổi tiếng và thu được những thành công vượt bậc cũng chỉ với độ tuổi 15, 16 đấy.
Hãy cùng điểm lại những thần tượng K-pop sinh ra trong thế kỉ XXI này nhé!

CLC Kwon Eunbin

Sinh ngày 6 tháng 1 năm 2000

1ce6e76c62a8f252b321dd9da73e2d1e 211413ae74d887a1d4e2434ac2eff0a3 dbc932ca05604ec7660bd2f3165c6575

ASTRO Yoon Sanha

Sinh ngày 21 tháng 3 năm 2000

63477a18caae5575148497a7ab4754a7 d1cec2dc6c713cc81a9107d2da044853 f95bb6e720a963a79bee9ef12517d942

MIXX Ari

Sinh ngày 7 tháng 4 năm 2000

77654a77f4dbd25ea050f6d2ab535002 d956787918d73ea36545e7bf28a6ee93 e804fea4afce23831748453633eb2d19

MIXX Liyah

Sinh ngày 11 tháng 5 năm 2000

46cd884789e478a37c90ba9f60e7e11f 34798b0c5f85d3c29cec0505b6e57b5f 99939158cace1565721333adcc22e0ef

APRIL Yena

Sinh ngày 22 tháng 5 năm 2000

9e29128a4fe7380b2dbd92e0fcd95bf6 2823499199cbcd706d911dc2604f29b1 bf768c97a6cc4e5accc8599379115850

NCT Haechan

Sinh ngày 6 tháng 5 năm 200014135a837cd1830961fe435ca5ea4abf c36e08f4346c1846b6a8fc83c04767d2

IOI Jeon Somi

Sinh ngày 9 tháng 3 năm 2001

9948c34f540cd85db3e9f76fe8500981 2807f35236938d62e88b1bcf03a34216

APRIL Jinsol

Sinh ngày 4 tháng 12 năm 2001

09e18846b8a16859cead52d271a389c2 65aa9d02c5747d8d725804d9b17f0087 c004eb0bb9a10baeacd6d49b66c99be5

Leave a Reply