K-Photos

Sehun (EXO) khoe visual nổi bật tại sự kiện

Ngay 5, thành viên Sehun (EXO) đã xuất hiện tại sự kiện được tổ chức bởi thương RIMOWA. Hình ảnh anh chàng được ghi lại tại sự kiện.

Leave a Reply