Sao Hàn 5/4: Seol Hyun bị soi dáng ngồi, Yeri thân thiết bên Seul Gi