Sao Hàn 2/4: Seol Hyun lộ da ngăm, Jennie ‘vòng nào ra vòng nấy’