K-Daily

Sao Hàn 14/10: Tzuyu ‘dậy thì thành công’, Ji Min đẹp bất chấp bị chụp trộm

3 mỹ nam đời thứ 2 của nhà SM đẹp bất chấp thời gian, Chan Yeol khoe tài làm model.


[hello name=""]https://vcdn-ione.vnecdn.net/2017/10/14/a1-8087-1507986603.jpg[/hello][hello name=""]https://vcdn-ione.vnecdn.net/2017/10/14/a2-7111-1507986603.jpg[/hello][hello name=""]https://vcdn-ione.vnecdn.net/2017/10/14/a3-3512-1507986603.jpg[/hello][hello name=""]https://vcdn-ione.vnecdn.net/2017/10/14/a4-2380-1507986603.jpg[/hello][hello name=""]https://vcdn-ione.vnecdn.net/2017/10/14/a5-3792-1507986603.jpg[/hello][hello name=""]https://vcdn-ione.vnecdn.net/2017/10/14/a6-4333-1507986603.jpg[/hello][hello name=""]https://vcdn-ione.vnecdn.net/2017/10/14/a7-7661-1507986603.jpg[/hello][hello name=""]https://vcdn-ione.vnecdn.net/2017/10/14/a8-3263-1507986603.jpg[/hello]

Leave a Reply