K-Chanel

Wheein thảo luận ký hợp đồng độc quyền với H1ghr Music

Ngày 27/4, trang Hankyung đưa tin Wheein hiện đang trong giai đoạn thảo luận cuối cùng để ký hợp đồng độc quyền với H1ghr Music của Jay Park. Tuy nhiên, phía đại diện của Wheein đã phủ nhận thông tin này: "Tin tức về việc Wheein đang trong giai đoạn thảo luận cuối để ký hợp đồng độc quyền với H1ghr Music là không chính xác. Wheein hiện đang nhận được các cuộc gọi từ nhiều công ty khác nhau, nhưng vẫn chưa có gì được quyết định".

Leave a Reply