K-Chanel

Tình hình giá trị cổ phiếu của BIG 3

Theo trang web Chaebul.com, Park Jin Young hiện nắm giữ 16.2% cổ phiếu của JYP, ước tính khoảng 73 tỉ Won (1.500 tỉ VNĐ), tăng 172.4% so với năm ngoái.

Trong khi đó, Lee Soo Man (SM) đang nắm giữ cổ phiếu có giá trị vào khoảng 155.81 tỉ Won (3.200 tỉ VNĐ), tăng 40.2% so với năm ngoái.

Ở chiều hướng ngược lại, cổ phiếu của Yang Hyun Suk (YG) có giá trị khoảng 95.13 tỉ Won (1.900 tỉ VNĐ), giảm 1.5% so với năm trước.

Leave a Reply