K-Chanel

THE BOYZ xác nhận sẽ comeback vào ngày 1/11

Ngày 15/10, công ty quản lý CREKER xác nhận THE BOYZ sẽ chính thức comeback vào ngày 1/11 và sẽ có đợt quảng bá sau 3 tháng. THE BOYZ sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho các hoạt động comeback và sẽ dần tiết lộ các nội dung chính về comeback lần này.

Leave a Reply