K-Chanel

Tất cả thành viên Apink dương tính với Covid-19

Sáng ngày 27/02, cả Jung Eunji và Oh Hayoung đều cảm thấy không khỏe nên đã tự test nhanh và cho kết quả dương tính Covid-19. Đến ngày 28 cả 2 test PCR thì xác nhận kết quả test nhanh là chính xác. 

Sau khi Eunji và Hayoung có kết quả dương tính với Covid-19 thì ngay lập tức các thành viên khác là Chorong, Bomi và Namjoo cũng tiến hành test PCR và tới ngày 1/3 họ nhận được thông báo là dương tính.

Tất cả các thành viên không có triệu chứng nghiêm trọng và họ đang ở trong tình trạng tự cách ly. Các biện pháp đã được thực hiện một cách an toàn theo hướng dẫn kiểm dịch của cơ quan y tế. 

Hiện tại, Apink đã hoàn thành lịch trình quảng bá album "HORN". Lịch trình trong tương lai của Apink sẽ tạm thời hoãn lại.

Leave a Reply