K-Chanel

Taeyeon (SNSD) phát hành trước ca khúc mới nằm trong full album thứ ba

Taeyeon sẽ phát hành single 'Can't Control Myself' thông qua nhiều trang âm nhạc khác nhau vào lúc 6 giờ chiều ngày 17/1 . Đĩa đơn này là một bài hát phát hành trước trong full-length album thứ 3 sẽ được phát hành vào tháng 2.

Leave a Reply